Specijalna Bolnica Sokobanja

Ustanova od poverenja i tradicije u Sokobanji

specijalna bolnica u sokobanji - lecenje i prevencija Specijalna bolnica za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju nespecifičnih plućnih bolesti „Sokobanja“, osnovana je davne 1977. godine, pri čemu u njoj trenutno radi ukupno 150 medicinskih radnika, od koji su 35 medicinskih radnika – lekari, različitih specijalizacija (pneumoftiziolozi, internisti, fizijatri, pedijatri), dok je preostalo osoblje pomoćno medicinsko osoblje . Ova bolnica jeste naučna baza pri Medicinskom Fakultetu u Nišu, a i jedina ustanova u Sokobanji koja ima odobrenje od strane Ministarstva zdravlja za primenu prirodnih faktora u lečenju. Temperatura termomineralnih voda iznosi oko 28 stepeni Celzijusova, a izuzetno je poznata po svojoj lekovitosti, međutim tu je i izvaredna umereno – kontinentalna klima, stoga ovi faktori su uslovili da upravo Sokobanja postane idealno mesto za Banjsko klimatski tretman različitih vrsta i oblika bolesti kao i stanja ( plućnoh oboljenja ) .

sokobanja - bolnica

Specijalna bolnica raspolaže sa ukupno 560 ležajeva u svojih pet objekta, tačnije, prema sledećem redosledu : Stari zavod „ Sokograd “ , zatim , Novi zavod kao i vile „ Bota “ , ” Mala Bota ” ali i „ Dalmacija “ . Takođe raspolaže savremenom kompjuterskom tehnologijom za ispitivanje plućne i srčane funkcije što je izueztno bitno i ključno za ovu ustanovu, automatskom biohemijskom laboratorijom, kao i rendgen kabinetom, stacionarnim delom sa odeljenjima za prevenciju, poluintenzivnu i intenzivnu negu, blokom za respiratornu i opštu lokomotornu rehabilitaciju, iz čega svakako da možete zaključiti da je ovo jedna ozbilja ustanova sa velikim brojem stručnog osoblja koje je tu u svakom trenu da Vam olakša lečenje. Continue reading

Banjske usluge

planina-rtanj-nadomak Sokobanje

Kao što je opšte poznato, Sokobanja ima izuzetno zdrav vazduh ( čist) sa idealnom klimom i klimatskim uslovima , a naravno tu su i lekovite radioaktivne mineralne vode sa svojim izvorištima koje su poznate na široko po samoj svojoj lekovitosti kao i po svoj učinku . Samim tim, što se u Sokobanji možete odmoriti, ovde je ostavrivo dobiti i terapiju kao i samo lečenje . Lečenje u Sokobanji se odvija  u kombinaciji lekovitih faktora, kao i savremenih metoda uz kombinaciju odgovarajućih medikamenta. Što se konkretno tiče same terapije sa mineralnim vodama, morate organizam postepeno naviknuti, bez preterivanja, jer Vaš organizam na ove vode nije navikao, stoga počnite polako, a postepeno povećavajte unos istih.

soko-banja-lečenje

Naravno, efekat nije osetan kroz par dana, već je potrebno najmanje 21 dan da prođe od dana početka uzimanja ovih termomineralnih voda poznate po svojoj radioaktivnosti koja se sadrži u njima, a nakon toga, kreće organizam da ispoljava prve efekte delotvornosti . U toku procesa samog lečenju najviše se primenjuju upravo respiratorna kao i fizikalna rehabilitacija i odgovarajuća medikamentoza, naravno svaki savet dobijen od lekara stručnjaka mora se izuzetno poštovati, a proces terapije se ne sme prekidati . Respiratorna rehabilitacija usled koje ljudi najviše i dolaze u Sokobanju obuhvata sledeće pomenuto i navedeno: inhalacije, drenažu bronha, vežbe disanja, kondicioniranje i korektivne vežbe, opet navodimo radi rezultata , morate se pridržavati gore navedenog. Continue reading

Terapije u Sokobanji

terapije i nacini lecenja u sokobanji

Sokobanja, tačnije banja koja uspešno leči veliki broj oboljenja i bolesti . Sam proces lečenja odvija se na samoj kombinaciji prirodnih lekovitih faktora, kao i savremene metode ali i uspešnih dostignuća u oblasti balneo – klimatologije, ali svakako i odgovarajućih medikamenata. Međutim u samom toku lečenja, najviše se primenjuju respiratorna i fizikalna rehabilitacija i odgovarajuća medikamentoza . Sokobanja koja se svrstava i u vazdušne Banje Srbije, za izuzetnim vazduhom, leči uspešno i sledeća respiratorna oboljenja ( svakako uz odgovarajuću terapiju ), inhalacije, kao i drenaža bronha, tu su  i vežbe disanja, zatim i kondicioniranje kao i same korektivne vežbe.

dobri lekari u skobanji

Ono što je bitno i važno za spomenuti, jeste da su u Sokobanji zaposleni vrhunski stručnjaci iz svoje oblasti, stoga nemate nikakve brige, već se u potpunosti možete prepustiti njima, kao i izuzetno ljubaznom osoblju, koje će Vam na raspolaganju biti konstantno, naravno terapiju morate izvesti do kraja, uz maksimalno poštovanje . A rezultati koji će uslediti ostaviće Vas bez teksta, jer do sada ima veliki broj ljudi koji je izuzetno uspešno lečen a naravno i izlečen u Sokobanji. U terapijama, veliki značaj i udeo u samom krajnjem rezultatu, pridaje se i uvođenju termomineralnih voda u razne oblike lečenja, jer su se ove vode do sada pokazale kao izuzetno lekovite i odgovarajuće svim njenim korisnicima. Sama temperatura termomineralne vode koja ide i do preko 28 Stepeni Celzijusova, deluje relaksirajuće za se svoje korisnike, pa samim tim , lekari / stručnjaci , gledaju da uvode svojim bolesnicima i neki vid terapije sa ovom lekovitom vodom. Kada smo već naveli termomineralne vode, ne smemo zapostaviti ni pomenute terapije sa istom, od kojih su najviše zastupljene fizikalna – rehabilitacija koja samim tim obuhvata sledeće pomenute kao i navedene vidove terapije : hidroterapiju u bazenu ili pak u kadi ( kako se dogovore stručnjak i pacijent ), zatim tu je svakako i hidrokinezi terapiju, kao i podvodnu masažu, potom parafin koji se izuzetno mnogo  primenjuje, kao i sam laser , galvanizaciju , elektrostimulaciju , mehano – terapiju i drugi vidovi terapije sa ili bez termominerale vode .

terapije sokobanja

U zavisnosti od indikacija hidroterapija se obavlja u hipotermalnoj vodi gore pomenute temperature od  28 – pa sve i do preko 30 º C , u kupatilu ” Banjica ” ili u kupatilima ” Amam ” kao i ” Sokograd ” u termalnoj vodi temperature od 36 stepeni Celzijusova pa sve i do preko -38 º C . Što se tiče konkretno, inhalaciona terapija, one se obavljaju u inhalatorijumu ” Park ” a aparaturna u objektima “Novi Zavod” kao i “Sokograd” . Dijagnostika, potom i lečenje kao i rehabilitacija bolesti disajnih organa kod dece i odraslih : – Bronhijalna astma – Akutni i hronični bronhitis – Emfizem – Bronhiektazije – Akutna i hronična respiratorna insuficijencija – Pneumonije i stanja posle pneumonije – Sinuzitis i druga inflamatorna obolenja disajnih puteva . Continue reading

Izvori mineralne i lekovite vode u Sokobanji

Izvori Sokobanja

izvori vode u skobanji

Mineralne vode, Sokubanju, daleko odvajaju od ostalih banja u Srbiji, jer su nadaleko poznate po svojoj izuzetnoj lekovitosti koja i privlači veliki broj posetioca. Lekovita voda Sokobanje deluje svojom toplotom, kao i hemijskim sastavom, elektromagnetskom kao i osmotskom snagom jonizacije i vrši uticaj na ljudski organizam na dva načina – direktno ili pak indirektno. Direktno vrši uticaj preko samog receptornog aparata kože ili preko sluzokože želudca ili putem sluzokože disajnih puteva.

izvri termalne vode SokobanjaDok nasuprot direktnom uticaju, idirektni uticaj ispoljava se nešto kasnije i na drugačiji način, tačnije delovanjem na nervni sistem, kao i na endokrini sistem, tkiva ćelija mozga, mišića i slično… Tokom nanjskog lečenja ne deluje na svaki organizaam indentično, svaki organizam je zaseban pa ispoljava reakcije na sebi svojstven način. Na samom početku lečenja organizam reaguje time što uvećava snagu i mogućnost prilagođavanja, nadoknađivanja i zaštite, a tokom lečenja kasnije dolazi do celokupne otpornosti organizma u povoljnom smislu, iz čega svako možete zaljučiti da se „nešto”dešava u Vašem organizmu , u pozitivnom smislu. Continue reading