Sokobanja nekada i sada

Istorija Sokobanje

sokobanja kroz istooriju

Krenućemo od Sokobanje iz daleke prošlosti, pri čemu nas tragovi navode na lokalitet u dalekoj prošlosti „Pećurski kamen“ – koji se nalazi na ukupnoj dubini od 4m , tačnije u pećinskom sedimentu na osnovu kojeg je svoje ime i dobio ovaj lokalitet, pronađeni su tragovi čoveka ( odnosno neandertalskog čoveka) , što je moramo priznati jedan od svakako fascinantni podatak. Epoha koja se procenjuje jeste 50 000 pre nove ere, a sami tragovi o naseljavanju navode nas još i na „ Markovu pećinu „ koja je smeštena nedaleko od Sokograda, najtačnije u klisuri reke Moravice, a ovde su takođe pronađe brojni ostaci kao i predmeti koje svedoče o životu koji je vođen na ovim prostorima. Na prostoru teritorije Sokobanje, vršen je veliki broj istraživanja od strane arheologa , a posebnu pažnju je privukao upravo i i sam lokalitet Trebič. A ono što je svakako zanimljivo jeste putopisac Feliks Kanic koji tvrdi da je sama Sokobanja naselje rimskog porekla u kome je postojalo kupalište – balnea od kojeg Banja upravo i vodi ime, a na osnovu ostataka bazena koji su kasnije pronađeni vode tragovi da su  i Stari Rimljani znali za moć ovih lekovitih termomineralnih voda, stoga su ih i upotrebljavali u velikoj meri kao i u različite svrhe. Kao što smo već naznačili, pronađeno su ostaci posuđa, oruđa kao i tome slično na loalitetima Trebič kao i na samom lokalitetu Sokograda srednjevekovnom gradu . Continue reading

Klima u Sokobanji

klima sokobanje

Sokobanja ima izuzetno umereno kontinentalnu klimu, koja je odgovarajuća za sve njen posetioce, jer nema naglih promena vremena. Njena specifična prijatna klima, upravo se i vezuje za sam položaj ove Banje, odnosno brdsko planinskim reljefom koji je okružuje kao i gusta šumska vegetacija . Ono što je svakako karakteristično za ovo podneblje, jeste da nema izrazito jakih vetrova, dok se u samom vazduhu oseti dosta šumskih aerosola kao i aromatičnih supstanci, stoga je ovaj predo izuzetno pogadan za sve koji pate od respiratornih teškoća . U samom planinskom delu preovladava visinska klima, odnosno klima sa osetno nižom temperatura i nešto oštrijim vazduhom, a to je ujedno i predeo Ozrena, Continue reading

Kako stići do Sokobanje?

Sokobanja kao kraljica Banja širom Srbije, nalazi se na takvom položaju da je do nje veoma lao doći . Smeštena je u samoj kotlini, tačnije u jugoistočnoj Srbiji, po administrativnom pogledu pripada Zaječarskom okrugu, Timočke Krajine.

banje-Srbije-Sokobanja-kako doci?Okružena je ujedno i planinama, kao što su sledeće navedene i pomenute : Ozrenom, Leskovikom, Devicom, Krstatcem, Slemenom, Rtnjem i Bukovikom. Takođe, Sokobanji najbliži gradovi jesu sledeći koje ćemo navesti: zapadno – Aleksinac na svega 30 km udaljenosti, potom, na severu, Boljevac 27 km udaljenosti i istočno, Knjaževac sa svega ukupno 47 km udaljenosti od samog centra Sokobanje. Continue reading