Sokobanja nekada i sada

Istorija Sokobanje

sokobanja kroz istooriju

Krenućemo od Sokobanje iz daleke prošlosti, pri čemu nas tragovi navode na lokalitet u dalekoj prošlosti „Pećurski kamen“ – koji se nalazi na ukupnoj dubini od 4m , tačnije u pećinskom sedimentu na osnovu kojeg je svoje ime i dobio ovaj lokalitet, pronađeni su tragovi čoveka ( odnosno neandertalskog čoveka) , što je moramo priznati jedan od svakako fascinantni podatak. Epoha koja se procenjuje jeste 50 000 pre nove ere, a sami tragovi o naseljavanju navode nas još i na „ Markovu pećinu „ koja je smeštena nedaleko od Sokograda, najtačnije u klisuri reke Moravice, a ovde su takođe pronađe brojni ostaci kao i predmeti koje svedoče o životu koji je vođen na ovim prostorima. Na prostoru teritorije Sokobanje, vršen je veliki broj istraživanja od strane arheologa , a posebnu pažnju je privukao upravo i i sam lokalitet Trebič. A ono što je svakako zanimljivo jeste putopisac Feliks Kanic koji tvrdi da je sama Sokobanja naselje rimskog porekla u kome je postojalo kupalište – balnea od kojeg Banja upravo i vodi ime, a na osnovu ostataka bazena koji su kasnije pronađeni vode tragovi da su  i Stari Rimljani znali za moć ovih lekovitih termomineralnih voda, stoga su ih i upotrebljavali u velikoj meri kao i u različite svrhe. Kao što smo već naznačili, pronađeno su ostaci posuđa, oruđa kao i tome slično na loalitetima Trebič kao i na samom lokalitetu Sokograda srednjevekovnom gradu .
Što se tiče stanja u Sokobanji za vreme Turske vladavine, spomenućemo neke najvažnije kao i one ključne elemente . Tačnije, davne 1398 . godine u Sokobanju , pristižu i Turci.
A prvi put od Turaka Sokobanju je oslobodio, Hajduk Veljko Petrović (1808 godine ), ali je potom nakratko ponovo preuzimaju Turci od 1809. godine pa sve do 1810 . godin , kada je Hajduk Veljko ponovo oslobadja i ovde ostaje do 1813. godine. Godine koje su svakako ključne i mnogo bitne za samu Srpsku istoriju kao i za Sokobanju . Zatim prelazimo na sledeće „ vreme„ vezano za Sokobanju a ono je upravo, Sokobanja u vreme Knjaza Miloša. Svoj nagli uspon ova Banja doživela je upravo kada se oslobodila od strane Turaka tačnije 1843. godine, ali se te iste godine obnavlja i turski amam koji je bio sagrađen na samim temeljima nekadašnjih rimskih termi. Takođe, uz amam, sagrađen je ujedno i konak kneza Miloša ali on biva porušen za vreme rata . Sokobanja između dva svetska rata, menja svoj izgled. Tačnije, Sokobanja svoj izgled menja već nakon I svetskog rata, kada dolazi do bujnijeg kulturnog života, poseta poznatih ličnosti, jednostavno desilo se to da je praktično procvetala preko noći . Tkođe, u to vreme biva izgrađen i prvi hotel koji je mogao da se poredi sa mnogim svetskim hotelima, a on se naziva „Hotel Evropa” naravno, odmah po početku svoga rada privlači ne veliku, nego ogromnu pažnju što je Sokobanju odmah uzdiglo na više mesto . A šta to da kažemo o Sokobanji danas?, što već ne znate. Ona je dans jedno od najposećenijih mesta u Srbiji, sa izuzetno velikim brojem noćenja , turistima koji joj se iznova i iznova vraćaju godinama unazad.