Zdravstveni turizam u Sokobanji

Sokobanja zdavstveni turizam

sokobanja zdravstveni turizam

Sokobanja jeste prva ekološka opština u Srbiji koja ima najdužu tradiciju razvoja banjskog turizma po čemu se svakako izdvaja od ostalih Banja širom Srbije. Samim tim, pored velikog broja termomineralnih izvora Sokobanju karakteriše i specifična mikroklima koja je samim tim odgovarajuća za sve posetioce usled specifičnog položaja same Banje, a čist i pre svega svež i zdrav vazduh, jeste idealan za sve turiste i goste Sokobanje sa respiratornim oboljenjima. Ono što svakako izdvaja Sokobanju od ostalih jeste i gore pomenuta termomineralna voda, izuzetne lekovitosti, čuvena je i u celom svetu kao pomoćno sredstvo u lečenju i najtežih oboljenja, a sama njena lekovitost i dejstvo na organizam porede se sa vodama Bad Gaštajna u Austriji, što svakako govore o lekovitosti vode. Ovaj vid selektivnog turizma raspolaže raznolikom ekološki kvalitetnom i funkcionalno visoko vrednom razvojnom osnovom o čemu svedoče svakako i godine unazad na osnovu kojih se dolazi do zaljučka da je Sokobanja u proteklih nekoliko godina zahvaljujući svojim pogodnostima naglo došla do procvata, a na to svakako najveći udeo imaju sledeće pomenute kao i navedene pojave ( izvori termomineralne vode , vrednosti klimatskih elemenata , sastav vazduha, peloid, gas radon, ambijentalne kao i mnoge druge prirodne vrednosti )… Konkretno, što se tiče pružanja zdrastvenih usluga kao i samog procesa i toka lečenja, zdrastveni turizam možemo kategorizovati i tri zasebna funkcionalna dela, odnosno kao: sam cenar zbivanja – odnosno Sokobanja, Banja Jošanica i svakako tu je i Ozren.

sokobanja zdravstvo

Naveli smo razloge usled kojih je Sokobanja zvanično zauzela prvo mesto kao i sam centar zbivanja i dešavanja, ali za njom ide i Banja Jošanica koja predstavlja izvarednu zonu sa visokim stepenom podudaranja sa gore navedenom kao i pomenutom, Sokobanjom. Stručnjaci cene da će kroz nekoliko godina koje su pred nama, usled svog kapaciteta Sokobanja zauzeti među nekoliko prvih mesta u vodećem turizmu, konkretno zdrastvenom, što nam govori da se ulaže u samo unapređenje zdrastvenog turizma. Ono što je bitno, a nije spomenuto, jeste činjenica da je Banja Jošanica udaljena na svega ukupno, 16 km od samog centra Sokobanje.

banja josanca nadomak sokobanje

Pri čemu je zdravstveni turizam u ovoj banji zasniva se na primeni lekovitih voda i peloida , a u banji Jošanica postoji i 5 termomineralnih izvora : sumporna voda , gvozdena I i II , stomačna kao i izuzetno lekovita crvena voda . Samim ti , ove vode spadaju u grupu oligomineralnih zemno – alkalnih hipotermi sa temperaturom između 18 i 22 ° C , koje se smatraju svakako i temperaturama sa idealnom toplinom , stoga i privalče ujedno veliki broj zainteresovanih posetioca . Indikacije o kojima se ovde brine jesu sledeće navedene kao i pomenute : oboljenja želuca i dvanaestopalačnog creva ( iliti , čir ), debelog creva i žuči , postoperativna stanja kod bolesti želuca i dvanaestopalačnog creva , kao i debelog creva i žuči, hronične urinarne infekcije, upala bubrega, kamen i pesak u bubregu, dijabetes, kožne bolesti, ekcemi, hronični i inflamatorni reumatizam, međutim ovo su samo neka od bolesti i oboljenja, ovde se leče i mnoga druga, međutim sam spisak je izuetno podugačak , stoga smo Vam naveli samo neka. Mnogo nade se polaže i u lekovito blato, koje se primenjuje u procesu lečenja reume, kao i samog stanja nakon određene operacije, kožnih oboljenja, ali i prilikom problema sa otvorenim ranama. Pored pomenutih indikacija Sokobanja je pogodna za lečenje i sledećih oboljenja: bolesti endokrinog sistema (žlezde sa unutrašnjim lučenjem), hronična ginekološka oboljenja, lakši oblici Parkinsonove bolesti, stres sindrom, kardiovaskularne bolesti (lakši oblici hipertenzije, arterioskleroza, anemija, poremećaji periferne cirkulacije), psihička i fizička iscrpljenost , bolesti bubrega i bolesti metabolizma .